A Szerző Blogja Pénzügyi És Üzleti

Összehasonlító versus járulékos gondatlanság


A járulékos gondatlanság és az összehasonlító gondatlanság a bíróságok által használt, a balesetek során elszenvedett sérülések elkövetésére vonatkozó jogi doktrínák. Ezeket a doktrínákat a károk kiszámításához is használják. A hiba a kulcskérdés, ha valaki balesetben sérült meg, mert a felelősséget határozza meg. A körülményektől függően a hiba kizárólag az alperesnek vagy mind az alperesnek, mind a felperesnek tulajdonítható.

Ki volt a hiba?

A baleset bekövetkezésekor az egyik első kérdés az, hogy "Ki volt a hibája?" Sok esetben a felperes és az alperes nem ért egyet azzal, hogy ki okozza a balesetet. Tekintsük a következő példát.

Bill a klasszikus számítástechnikai cég tulajdonosa. Bill egy étteremben van, ahol Jeff, az ABC Manufacturing vezetője. Az ABC-nek új szerverre van szüksége, és Bill megpróbálja meggyőzni Jeffet, hogy vegye fel a klasszikus számítástechnikát a munkához. Bill ideges és túlzottan alkoholos. Ebéd után Bill és Jeff visszatérnek az ABC központjába, hogy folytassák a beszélgetést. Amikor Jeff irodájába sétál, Bill rosszul érzi magát, és véletlenül bukik a könyvespolcba. A könyvespolc felborul, megsérül Bill.

A Bill az ABC ellen indít keresetet a testi sérülésekért járó kártérítési károkért. Az ő öltönye azt állítja, hogy az ABC felelős a sérülésért, mert nem tudta biztosítani a könyvespolcot a falhoz. Az ABC számlálja, hogy Bill a saját sérülését okozza a könyvszekrény fölött. Ha Billet nem vesztették volna be, a baleset nem történt volna meg.

Hozzájáruló és összehasonlító gondatlanság

Mind a járulékalapú, mind az összehasonlító gondatlansági doktrínák befolyásolják a felperes azon képességét, hogy kártérítést gyűjtsenek a sérülésért, ha a felperes részben felelős a saját kárért. A doktrínák abban különböznek, hogy a felperesnek semmilyen kárt nem nyújt, míg a másik valamit.

1. Hozzájárulás

A járulékos gondatlanság elmélete szerint egy személynek tilos visszaszerezni bármilyen kártérítés, ha a saját gondatlansága hozzájárult a kárhoz. A visszafizettetés akkor is le van tiltva, ha a felperes csak kis mértékben felelős a sérülésért. A fent leírt forgatókönyvben Bill nem lenne jogosult kártérítésre, ha az ABC bizonyítani tudja, hogy még 1% -a is felelős a sérülésért.

A munkavállalók kompenzációs törvények elfogadása előtt a munkáltatók a sérült munkavállalók jogorvoslatainak kiküszöbölésére használhatják a járulékos gondatlanság doktrínáját. Erőfeszítéseik általában sikeresek voltak, mivel kevés alkalmazott tudta bizonyítani, hogy a sérülések nem az általa elkövetett gondatlanságból származnak.

Napjainkban a járulékos gondatlanság elve általában túl kemény. Sok vádlott könnyen bizonyíthatja, hogy a felperes 1% -a felelős a sérülésért. Így ez a doktrína minden országban elmaradt, de csak néhány államban.

2. Összehasonlító gondatlanság

A legtöbb állam a járulékos gondatlanság helyett elfogadta a összehasonlító gondatlanság. E jogelmélet szerint a személy kártérítései arányosak a felelősség mértékével. Az egyén akkor is jogosult kártérítésre, ha a személy gondatlansága hozzájárult saját sérüléséhez. Kétféle összehasonlító gondatlansági szabály létezik: tiszta és módosított.

Tiszta összehasonlító gondatlanság

Az Egyesült Államokban az államok egynegyede követi a tiszta összehasonlító gondatlanság. E doktrínában a személy csak abban az esetben jogosult kártérítésre, ha ő volt nem felelős a sérülésért. Például a fent hivatkozott klasszikus számítástechnikai forgatókönyvben feltételezzük, hogy a bíróság a Bill 25% -át a váll sérülésért felelősnek találja. A bíróság 50 000 dollárt ítélt volna oda, ha józan volt, amikor a baleset történt. Mivel a bíróság elbűvölte, a bíróság 25% -kal csökkenti a Bill díját, arányos felelősségét.

Csak 37 500 dollárt kap.

A tiszta összehasonlító gondatlanság egyik fő hátránya az, hogy lehetővé teszi a személy számára, hogy kártérítést nyújtson be olyan kárért, amelyért ő nagyrészt felelős. Ennek az elméletnek az alapján Bill képes volt visszaszerezni az 50 000 dolláros kártérítés 1% -át ($ 500), még akkor is, ha 99% -a felelős a sérülésért. Az ilyen helyzetek kezeléséhez sok állam elfogadta a hívott doktrint módosított összehasonlító gondatlanság.

Módosított összehasonlító gondatlanság

Az államok kétharmada módosított összehasonlító gondatlansági szabályt fogadott el. Ilyen szabály szerint a kártérítés csak a kár nem része a felperesnek tulajdonított kárért. A kompenzáció azonban csak akkor engedélyezett, ha a személy hibája nem haladja meg a meghatározott küszöbértéket. A küszöb jellemzően 50% vagy 51%.

Például a Classic Computing forgatókönyvben feltételezzük, hogy Bill az ABC Manufacturing-t olyan állapotban kéri, amely módosított összehasonlító gondatlansággal rendelkezik. Az állam lehetővé teszi, hogy a sérült személy kártérítést kérjen, ha a kárért kevesebb, mint 50% -a volt felelős. Ha a bíróság megállapítja, hogy a kártérítés 40% -áért Bill felelős, a Bill kártérítésre jogosult. A kárhoz való hozzájárulása (40%) kisebb, mint az 50% -os küszöb. A kártérítés összegét a Bill megkapja a kártérítés 60% -át, ha nem járna hozzá a kárhoz.

Tegyük fel, hogy a bíróság megállapítja, hogy Bill 60% -a felelős a sérülésért. Ebben az esetben a Bill semmilyen kárt nem szed. Felelőssége (60%) meghaladja az 50% -os küszöböt.

Alapszabály vagy ítélkezési gyakorlat

Az egyes államok törvényei határozzák meg, hogy a bíróságok betartják-e a járulékos gondatlanság elvét vagy az összehasonlító gondatlanság bizonyos változatát. Ezek a törvények lehetnek törvények (írásbeli törvény) vagy korábbi bírósági határozatok.


Videó A Szerző:

Kapcsolódó Cikkek:

✔ - Folyamatos javítási eszközök (teljes minőségirányítás)

✔ - Ismerje meg, miért fontos az üzleti bankszámla

✔ - Stratégia a kiszervezés elkerülésére


Hasznos? Ossza Meg Ezt A Barátaiddal!